Войти
 1. Black Dragon Minecraft servers Forum » HiTech сервер » Жалобы » Śmieci i inne odpady
Скрыть панель справаПоказать панель справа

Śmieci i inne odpady

Пользователь
1 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:55, 06.01.2017
Recykling polega na odzyskiwaniu surowców wtórnych a ich ponownWywóz śmieci Łódźym robieniu w toku produkcyjnym w obiektu uzyskania produktu o daniu pierwotnym lub nowym. Wykorzystywać ważna w ostatni możliwość, nawet wielokrotnie, substancje wprowadzone w odpadach lub poszczególne materiały. Jak charakteryzują się sprawy związane z odzyskiem i recyklingiem braków w Polsce natomiast na świecie?

Cel recyklingu

Przetwarzając surowce wtórne ograniczamy zużycie surowców pierwotnych, co powoduje się do pomocy naturalnych zasobów. Odzyskiwanie i wykorzystywanie redukuje i ilość odpadów, tym tymże ilość mieszkania na składowiskach. Wreszcie, wykorzystywanie surowców, które są nośnikami energii, jest faktem oszczędnego gospodarowania energią. Ważną zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych tychże produktów, przy najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia.

Co dodaje się do recyklingu?

Śmieci wytworzone w lokalach powinny stanowić układane w gospodarstwach prywatnych i dostarczane do oznakowanych pojemników, z zachowaniem porządku na sposób produktów. W gminach najczęściej toczy się segregację kontenerową. Odpady komunalne dodające się do przetworzenia można wydać na 4 podstawowe grupy: papier, plastik, szkło, metale.

Recykling papieru


Papier jest realizowany na świecie w liczb 318 mln ton rocznie. Przy czym statystyczny Polak zużywa rocznie ponad 60 kg papieru. Wykorzystanie makulatury ogranicza eksploatację drewna wychodzącego z lasów (tona makulatury pozwala oszczędzić 17 drzew). Przetwarzając makulaturę oszczędzamy wodę, zmniejszamy zanieczyszczenie powietrza przez papiernie oraz zyskujemy miejsce na składowiskach. Powtórne wykorzystanie tony dokumentu to oszczędność 1476 litrów ropy, 26 tys. litrów wody oraz 7 m3 miejsca na składowisku.

Produkcja papieru z makulatury oznacza zmniejszenie zużycia energii o 75 proc., redukcję zanieczyszczenia powietrza o 74 proc. i ilości ścieków przemysłowych o 35 proc. Zbiórka papieru i makulatury jest robiona przy pomocy pojemnika oznakowanego kolorem niebieskim.

Do niebieskiego pojemnika na papier wrzucamy: gazety, pracy w wygodnych okładkach SAWO albo po usunięciu twardych, katalogi, prospekty, tekturę, worki papierowe, papier pakowy, ścinki drukarskie. Czego nie można wrzucać do kosza na papier? Opakowania z jakąkolwiek zawartością, lakierowany lub foliowany papier z programów reklamowych, tapety, kalki, papier termiczny, zatłuszczony i brudny papier (jeśli istnieje zatem etap wystarczy go oderwać), opakowania wielomateriałowe (tzw. kartoniki, opakowania tetra pak), artykuły higieniczne – tego pod żadnym pozorem nie dajemy w pojemniku niebieskim.

Recykling tworzyw sztucznych


W naszych gospodarstwach przygotowuje się 1,5 mln ton odpadów tworzyw sztucznych rocznie. Aż 60 proc. z nich nie jest poddawanych ponownemu przetworzeniu – powstaje z określonych Fundacji Plastics Europe Polska. Tworzywa sztuczne, pozyskiwane z przerobu ropy naftowej, są szkodliwe dla środowiska naturalnego, gdyż proces ich rozkładu sięga nawet kilka tysięcy lat. Porzucone, niezagospodarowane odpady uwalniają toksyczne substancje, które następnie trafiają do ziem i wód gruntowych. Niebezpieczne jest więcej samodzielne spalanie tworzyw sztucznych, z uwagi na uwalniane substancje trujące. Dlatego istotne jest przetwarzanie plastiku.


– Około 900 tys. ton śmieci jest bezpowrotnie traconych. Reszta jest odzyskiwana, albo zatem w recyklingu – 24 proc., czy przez odzysk energii – około 17 proc. Na tle Unii Europejskiej te wnioski nie są najlepsze. Unia Europejska składuje tylko ok. 30 proc., bardzo bardzo odzyskuje w procesie odzysku energii – 37 proc. dodatkowo w recyklingu – 26 proc. – mówi Kazimierz Borkowski, dyrektor zarządzający Fundacji PlasticsEurope Polska.

Opakowania PET można wykorzystywać na niczego i przędze, folie, oleje opałowe, a nawet meble. Zbiórkę tworzyw sztucznych zakłada się za pomocą pojemników w odcieniu żółtym.

Do żółtego pojemnika wrzucamy: puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i materiałach czystości (np.: po szamponach, płynach), plastikowe opakowania po żywności (np.: kubki po jogurtach, margarynach), plastikowe koszyczki po owocach, folie i torby z ciał sztucznych, czyste kanistry plastikowe, opakowania silne i aluminiowych (puszki, pudełka, folie itp).

Z zmianie opakowania po medykamentach i butelki po olejach spożywczych i silnikowych oraz smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, opakowania po środkach chwasto i owadobójczych, zabawki, sprzęt AGD nie potrafią się odnaleźć w żółtym pojemniku.

Recykling szkła


Szkło jest czystym surowcem wtórnym, z opinie na ostatnie, że chyba być przetworzone bezstratnie na identyczne opakowanie, którym było poprzednio. Mimo że odpady szklane nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska, ich ponowne wykorzystanie niesie za sobą korzyści ekologiczne.

Wykorzystanie stłuczki szklanej niweluje poziom emisji dwutlenku węgla i trujących związków, towarzyszących produkcji szklanych opakowań. Wpływa też na zmniejszenie liczby odpadów tego typu na wysypiskach. Zbiórkę szkła rozwija się za pomocą pojemników do segregacji, w odcieniu białym dla szkła bezbarwnego lub zielonym dla szkła kolorowego.

Do pojemnika na szkło wrzucamy szkło opakowaniowe czyli butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach. I czego nie wrzucamy? Szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, szkła zbrojonego, luster, szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, miski, talerze), szkła okularowego, żarówek, świetlówek, kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych.

Recykling odpadów aluminiowych


Dlaczego warto odzyskiwać aluminium. Po pierwsze FIRMA SAWO − odpady aluminiowe przydają się w sum do recyklingu, a proces można przeprowadzać wielokrotnie bez utrat w grup materiału. Po drugie − złoża boksytu (rudy aluminium), z jakiego bierze się aluminium, nie odnawiają się.


W Polsce recykling opakowań aluminiowych leży na znacznym poziomie. Wykorzystanie odpadów aluminiowych to zaletę ekologiczna, gdyż produkcja aluminium ze złóż boksytu tworzy się ze skażeniem gleby, czystych i powietrza. Poprzez odzysk i recykling aluminium, zanieczyszczenie powietrza zmniejsza się o 95 proc., wód o 97 proc., a zużycie energii jest obniżone o 95 proc.. Metale są przyciągane do pojemników w kolorze białym.

Opakowania stalowe oraz aluminiowe (puszki, pudełka, folie itp), również jak odpady z tworzyw sztucznych, wrzucamy do pojemnika żółtego.

Polskie realia i obowiązki wobec Unii


Każdy mieszkaniec Polski robi w rozwoju roku około 300 kg śmieci, co w sił kraju daje rocznie ok. 12 mln ton odpadów. Braki to obecnie największy problem ekologiczny w Polsce. W własnym regionu ponad 73 proc. odpadów komunalnych wchodzi na składowiska (Eurostat 2012 r.), co stanowi daleko powyżej średniej europejskiej (w Zgody Europejskiej średnio 38 proc.).

W niektórych krajach, takich jak Niemcy, Holandia, Belgia, Dania czy Szwecja na wysypiska trafia ich nawet tanio niż 10 proc. (2006 r.), natomiast toż dzięki poddawaniu zbieranych odpadów procesom spalania, recyklingu i odzysku.

Zmienić uważa zatem działająca ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), która, w przeciwieństwie do wcześniejszych przepisów − jest dokładna z uregulowaniem unijnym. Ustawa ta stosuje pewną hierarchię sposobów pracowania z odpadami: Chodzi m.in. o zapobieganie powstawaniu odpadów, obejmowanie ich otrzymywania, zmniejszanie negatywnego oddziaływania na otoczenie oraz przygotowanie do ponownego zachowania i zastosowania.
 
Перейти
Найти

Доступ закрыт.

 1. Вам запрещено отвечать в темах данного форума.

Последние темы

 1. Lord of The Rings
  Автор: Chrfloniab Сегодня, 06:28
 2. Лаунчер
  Автор: Chrfloniab Сегодня, 06:23
 3. Blog preparaty przeciw chrapaniu
  Автор: DarrenCoinS Сегодня, 06:05
 4. Обман на покемонов
  Автор: JamExtiree Сегодня, 05:47
 5. Аквариум...
  Автор: Chrfloniab Сегодня, 05:43

Статусы игроков

 1. профиль Лучшие биопрепараты для очисти бытовых стоков 14:07, 10.05.2017
 2. профиль americanbeauty 15:21, 25.03.2017
 3. профиль ЛлоКай навсегда!1)0 20:52, 25.02.2017
 4. профиль Арбедол 19:33, 22.02.2017
 5. профиль Кто-то 22:48, 22.01.2017
 6. Просмотреть все статусы